J-POP/Yukio Hashi/Swim! Swim! Swim!
Title : Swim! Swim! Swim!
Record Label : VI/VICTOR
Number : VICL 2008
Date : 1990/8/21
Price : 942~
Length : 25:12
Artist : Yukio Hashi
Track :
(1)Zekken No.1 Start-Da
(2)Koi-o Surunara
(3)Cye! Cye! Cye!
(4)Anoko-To Boku
(5)Koi-No Outboard
(6)Taiyodaytte Naiteiru
(7)Koi-To Namida-To Taiyo
(8)Koi-No Mexican Rock

back