J-POP/Teruhiko Saigo/Negai-Boshi Kanai-Boshi(Vinyl/Sonosheet)
Teruhiko Saigo's 8 song Sonosheet
Title : Negai-Boshi Kanai-Boshi(Photograph 20P)
Record Label : Crown
Number : C7-10 (OMG-38)
Date : 1967/07/01
Price : 380yen
Length :
Artist : Teruhiko Saigo
Track F 4 sheet
(1-1)Negai-Boshi Kanai-Boshi 2:54
(1-2)Furusato-ha Souya-No Hate-Ni 3:03
(2-1)Koibito-O Sagazou 3:41
(2-2)Awazunya Irarenai2:14
(3-1)Mexico-Musume 2:42
(3-2)Hi Young-Bushi3:20/TD>
(4-1)Atui Namida-Ga Kierumade 2:27
(4-2)Hna-No Hyakumann-Hyousi 3:41

back