Japanese Eleki/The Savage/The Savage New Best
Instro four Songs(*Mark)
Title : The Savage New Best
Record Label : PHILIPS
Number : PHCL-2031
Date : 1993/08/25
Price : 2200yen
Length :
Artist : The Savage
Track :
(1)ITUMADEMO ITUMADEMO
(2)KOI-NO SANPOMICHI
(3)KONOTENOHIRA-NI AIO/FONT>
(4)YOZORA-NI YUMEO
(5)ASHITA-NI MUKATTE
(6)NAGISA-NI KIETA KOI
(7)AISYU-NO MIZUUMI
(8)BARA-NO KAORI
(9)Tony *
(10)KAZEYO KAZEYO
(11)Goodbye Copenhagen *
(12)YORA-WA BOKUTACHI-NO MONO
(13)Fry Me To The Moon *
(14)NAMIDA-O FUITE
(15)The High And The Mighty*
(16)MINNA MUKASHI

back