Japanese Eleki/VA/JYONGARA Beat
Title :@JYONGARA Beat
Record Label : TEICHIKU
Number : PCD 1593
Date : 1998/07/25
Price : 2,940yen
Length : 75:02
Artist : VA
Track :
The Swing West
(1)TANKOU-BUSHI
(2)KANJINCYO
(3)IITUKI-NO KOMORIUTA
(4)HOKKAI-BONUTA
(5)MUSUME DOUJYOUJI
(6)KUSHIMOTO-BUSHI
(7)AIZUBANDAI-SAN
(8)KOGOSHIMA OHARA-BUSHI
(9)MAMUROGAWA-ONDO
(10)JYONGARRA-BUSHI
(11)SADO-OKESA
(12)KISO-BUSHI
(13)YASUKI-BUSHI
(14)YAGI-BUSHI
(15)OTEMOYAN
(16)TUGARU YOSARE-BUSHI
(17)HANAGASA-ODORI
(18)YOSAKOI-BUSHI
(19)OEDO NIHONBASHI
(20)SANKAI-BUSHI
(21)SOURAN-BUSHI
(22)CYAKKIRI-BUSHI
(23)KUSATU-BUSHI
(24)ECHIGI JISHI
(25)ROKUDAN
Takeshi Terauchi and his Blue Jeans
(26)AKAI HANKACHI
(27)UNA SE RA DE Tokyo
(28)YUHI-NO OKA

back