Japanese Eleki/Tokyo Donpers/Hit!Hit!Hit!
EDO Yamguchi,MOTO Fuyuki's Tokyo Donpers,Not Instro
Title : Hit!Hit!Hit!
Record Label : Victor
Number : VICL-718
Date : 1995/12/1
Price : 3000yen
Length :
Artist : Tokyo Donpers
Track :
(1)AKUMA-GA NIKUI
(2)AI-NO BANKA
(3)DOMINO
(4)ITOSHI-NO MAX
(5)KIGEN-O NAOSHITE MOUICHIDO
(6)NAMIDA-NO Date
(7)GOGATU-NO BARA
(8)KOI-WA MOUTAKUSAN
(9)AKUMA-GA NIKUI(KARAOKE)
(10)AI-NO BANKA(KARAOKE)
(11)DOMINO(KARAOKE)
(12)ITOSHI-NO MAX(KARAOKE)
(13)KIGEN-O NAOSHITE MOUICHIDO(KARAOKE)
(14)NAMIDA-NO Date(KARAOKE)
(15)GOGATU-NO BARA(KARAOKE)
(16)KOI-WA MOUTAKUSAN(KARAOKE)

back