TERRY and SHARP FIVE/Japanese Folk Vol.1
The Japanese ELEKI folk song big complete works by TERRY
Title : Japanese Folk Vol.1
Record Label : KING
Number : KICX 508
Date : 2000/01/28
Price : 2000yen
Length :
Artist : Terry and his Blue Jeans
Track :
(1)SORAN-BUSHI
(2)AJIGASAWA JINKU
(3)AKITA OBAKO
(4)SAITARO-BUSHI
(5)SOUMA BONUTA
(6)OEDO NIHONBASHI
(7)CYOUSHI TAIRYOU-BUSHI
(8)SANNKAI-BUSHI
(9)KOMURO MAGO-UTA
(10)TUGARU TANTO-BUSHI
(11)TAKEDA-NO KOMORIUTA
(12)HANAGASA ONDO
(13)SHIN SOUMA-BUSHI
(14)DONPAN-BUSHI
(15)KISARAZU JINKU
(16)TANNKAI-BUSHI
(17)AWA ODORI
(18)AMINOSHI-UTA
(19)RINGO-BUSHI
(20)KOKIRIKO-BUSHI
(21)YASUKI-BUSHI
(22)ATUMORI-SAN
(23)AIKAWA ONDO

back