TERRY and SHARP FIVE/Japanese Folk Vol.2
Japanese Folk Vol.2
Title : Japanese Folk Vol.2
Record Label : KING
Number : KICX 509
Date : 2000/01/28
Price : 2000yen
Length : 69:42
Artist : Terry and his Blue Jeans
Track :
(1)NIKKOU KAGURA-ODORI(TOCHIGU-KEN)
(2)HAMADA-BUSHI(SHIMANE-KEN)
(3)DANCYONE-BUSHI(KANAGAWA-KEN)
(4)OKAZAKI GOMANGOKU(AICHIKEN)
(5)HIETUKI-BUSHI(MIYAZAKI-KEN)
(6)CHICHIBU-ONDO(SAITAMA-KEN)
(7)TOUKAMACHI-KOUTA
(8)OKOSA-BUSHI(AKITA-KEN)
(9)TUGARU YAMAUTA(AOMORI-KEN)
(10)KURODA-BUSHI(FUKUOKA-KEN)
(11)ISO-BUSHI(IBARAGI-KEN)
(12)SIMOTUI-BUSHI(OKAYAMA-KEN)
(13)KAIGARA-BUSHI(SIMANE-KEN)
(14)KISO-BUSHI(NAGANO-KEN)
(15)NAGASAKI HAMAUTA(NAGASAKI-KEN)
(16)KARI SENGIRIUTA(MIYAZAKI-KEN)
(17)RENSYO-BUSHI(OKINAWA-KEN)
(18)OTOKONARA(YAMAGUCHI-KEN)
(19)YOSAKOI-BUSHI(KOUCHI-KEN)
(20)ZANGE-BUSHI(SAGA-KEN)
(21)INA-BUSHI(NAGANO-KEN)
(22)DOUCYU ISE-ONDO(MIE-KEN)
(23)TUKUBA-SAN

back