TERRY and SHARP FIVE/The splendid guitar sound 7
Ten cassettes
Title : The splendid guitar sound 7
Record Label : KING
Number : WT-40807
Date : 1982
Price :
Artist : Terry and his Blue Jeans
Track :
1.Two Guitars
2.Black eyes
3.PORYUSHIKA POLE
4.Katjusha
5.Moscow
6.VORUGA-NO FUNAUTA
7.SAKURAGAI-NO UTA
8.HAMABE-NO UTA
9.SHIRETOKO RYOJYO
10.WASURENAGUSA-WO ANATA-NI
11.SHIROI HANA-NO SAKUKORO
12.KOUJYO-NO TUKI

back