TERRY and SHARP FIVE/The splendid guitar sound 9
Ten cassettes
Title : The splendid guitar sound 9
Record Label : KING
Number : WT-40809
Date : 1982
Price :
Artist : Terry and his Blue Jeans
Track :
1.FUNAUTA
2.OMOIDE SAKE
3.MICHIZURE
4.HOUYO
5.KITA-NO YADOKARA
6.TUGARUKAIKYO FUYUGESHIKI
7.OMAE-TO FUTARI
8.YUMEOI SAKE
9.FUTARIDE OSAKE-WO
10.KITAGUNI-NO HARU
11.YOSAKU
12.OYAJI-NO UMI

back