TERRY and SHARP FIVE/Syowa Song of Elec Vol.3
Title : Syowa Song of Elec Vol.3
Record Label : KING
Number : KICS 568
Date : 1996/08/21
Price : 2500yen
Length :
Artist : Terry and his Blue Jeans
Track :
(1)TUGARU KAIKYO FUYUGESHIKI
(2)AMAGIGOE
(3)KITA-NO YADOKARA
(4)FUNAUTA
(5)KAETTEKOIYO
(6)KAWA-NO NAGARENOYOUNI
(7)MAKKANA TAIYO
(8)KOHAN-NO YADO
(9)KARISOME-NO KOI
(10)GEISYA WARUTU
(11)KASUBA-NO ONNA
(12)HOSHI-NO NAGARENI

back