TERRY and SHARP FIVE/Syowa Song of Elec Vol.5
Title : Syowa Song of Elec Vol.5
Record Label : KING
Number : KICS 571
Date : 1996/08/21
Price : 2500yen
Length : 41:39
Artist : Terry and his Blue Jeans
Track :
(1)AKOGARE-NO Hawaii-KORO
(2)NAKUNA KOBATO-YO
(3)AITAKATTA-ZE
(4)AKAGI-NO KOMORIUTA
(5)MEIGETU AKAGIYAMA
(6)TABIGASA DOUCYU
(7)TUMAKOI DOUCYU
(8)URAMACHI JINSEI
(9)MEIJI ICHIDAIONNA
(10)KANTARO TUKIYO
(11)SYANHAI Blues
(12)YOGIRI-NO Blues

back