TERRY and SHARP FIVE/The collection of all songs
The collection of all songs by Pony Canion. very rear
Title : The collection of all songs
Record Label : PONY
Number : KEA 1004
Date :
Price :
Length :
Artist : Takeshi Terauchi and his Blue Jeans
Track :
(1)TUGARU TERAUCHI-BUSHI
(2)Symphony No.5
(3)Caraven
(4)TENRANKAI-NO E
(5)Blue Star
(6)ECHIGO-JISHI
(7)TUGARU ELEKI-BUSHI
(8)Sabre Dance
(9)NUT ROCKER
(10)ZENJYOU
(11)TUGARU JYONGARA-BUSHI
(12)RASYOUMON
(13)Diamond Head
(14)The Magnificent Seven 2
(15)Two Guitars
(16)Four Seasons
(17)SOURAN-BUSHI
(18)In A Persian Market
(19)YUHI-NO GANMAN
(20)BOJYOU

back