Takuro & Yosui/TONARI-NO MACHI-NO OJYOUSAN(Vinyl/SP)
The 2nd record of FOURLIFE.
Title : TONARI-NO MACHI-NO OJYOUSAN
Record Label : FOURLIFE
Number : FLS-2
Date : 197X
Price : 500yen
Length : 3:52/3:13
Artist : Takuro Yoshida
Track :
(A)TONARI-NO MACHI-NO OJYOUSAN(Young woman of the next town)
(B)NAGARERU(It flows)

back border=