MASAHIRO KUWANA ALL SONGS


Title : MASAHIRO KUWANA ALL SONGS
Publication : SHINKOU Music corporation
ISBN : 0073-34215-3129
Date : 1979/3/1 first edtion
Price : 1500
Page : 103P/A4
(1)BARA TO KAIZOKU
(2)ON THE HIGHWAY
(3)AISYOU TONIGHT
(4)THIRD LADY
(5)TEQUILA MOON
(6)TUKI NO AKARI
(7)CENTRAL PARK
(8)DANCING
(9)Cadillac
(10)KEGAWA NO Venus
(11)MICHISIO
(12)SIRAKECHIMAUZE
(13)Fairwell morning
(14)KOREDE JYUNBI OK
(15)SAMETA YUME
(16)ITUMO BOKUGA OMUKOTO
(17)KOI TO Boogie-woogie
(18)California GA TOUZAKARU
(19)Barbara
(20)SAYONARA NO NATU
(21)SOROI ASA
(22)KIGARU NA ONNNA
(23)Summer
(24)YORU NO UMI
(25)YUME NO HIKOUKI
(26)BAKA NA OTOKO NO R&R
(27)FUYU KESYOU
(28)MAYONAKA RESSYA DAI2BIN
(29)R&RDE ODORIMASYOU
(30)NEMURI

back