PIANO and VOCAL/INAMURA JANE


Title : INAMURA JANE
Publication : TOKYO Music corporation
ISBN : 4-8114-9342-7
Date : 19909/25 first edtion
Price : 1545yen
Page : 65P/A4
(1)INAMURA JANE
(2)KIBOU NO WADACHI
(3)WASURERARETA BIG WAVE
(4)UTUKUSHIKI SUNA NO THEME
(5)LOVE POTION No.9
(6)MANATU NO KAJITU
(7)Mambo
(8)TOKYO SALLY CYAN
(9)Mariel
(10)AI HA HANA NO YOUNI
(11)AISHITE AISHITE AISHICATTANOYO

back